Ujong Pancu Spot untuk Pemancing

Ujong Pancu Spot untuk Pemancing

Dikenal dengan kekayaan bahari, daratan Aceh dibingkai oleh garis pantai yang panjang.

Setiap sudutnya menawarkan kemolekan tersendiri. Satu di antaranya yaitu Pantai Ujong Pancu.

Berlokasi di Desa Lampageu Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, pantai ini menyuguhkan lansekap lengkap.

Deretan bebukitan di satu sisi, dengan hamparan sawah tak ubahnya lukisan alam.

Sementara di sisi yanng lain, sungai yang bermuara ke Pantai Ujong Pancu menyuguhkan pemandangan eksotis, dengan batuan di bibir pantai berlatar Pulo Breuh di kejauhan.

Badan jalan diapit oleh cikal bakal hutan manggrove yang menjadi pemandangan khas muara sungai.

Menjadi sumber kehidupan bagi warganya dan ‘surga’ bagi pemancing.

Jika berminat, anda bisa hopping island dengan menumpang kapal nelayan setempat.

Menyambangi Pulo Breuh yang merupakan salah satu daerah terluar Indonesia. Gerbang wisata bahari dari barat nusantara.